Strona główna

 • Dogodna lokalizacja – agencja mieści się na całodobowym strzeżonym parkingu w niewielkiej odległości od Urzędu Celnego

 • Na uwagę zasługuje fakt iż nasze biuro  jako jedno z nielicznych pracuje całodobowo

  • Pomoc w uzyskaniu dokumentów niezbędnych w procedurze wywozu towarów świeżych (Świadectwo Fitosanitarne-FITO, Świadectwo Zgodności Jakości Handlowej-CIS, JIHARS)

  • Przygotowywanie dokumentów CMR, DWC, EUR1, INF3, Świadectwa Pochodzenia
  • Wnioski i odwołania do Urzędu Celnego
 • Agencja realizuje kompleksową obsługę celną przewożonych ładunków w zakresie przygotowania dokumentacji celnej, zgłoszeń celnych obsługiwanych ładunków (EX, TIR)

 • Usługi świadczone przez Agencję Celną obejmują zarówno dokonywanie odpraw w ramach wszelkich procedur (ECS, ICS)  przewidzianych dla danego miejsca odpraw celnych (Biała Podlaska, Koroszczyn, Kuźnica itp.) jak i zapewnienie pełnej infrastruktury niezbędnej przy przeładunku oraz etykietowaniu towarów.

  • Integracja z systemami ECS, NCTS, CELINA ICS

  • Realizowanie komunikatów o przybyciu do BY, RUS, KZ (EPI) oraz wypełnianie dokumentów zezwalających  na czasowy wwóz samochodów z Polski (Vremiennyj Vvoz)

Oferujemy Państwu bardzo atrakcyjne ceny za usługi oraz negocjację i rabat przy większej liczbie zgłoszeń celnych