Exporter's Guide

a) motorów, samochodów osobowych i tutaj  dać kolejne podgrupy

- wzory dowodów rejestracyjnych 

- umowy kupna sprzedaży

b) owoców i warzyw

  - wniosek do jihars http://www.ijhar-s.gov.pl/wzory-dokumentow.html

  - wniosek do fito